Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII la S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”

Anunț de presă

Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII la S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”

S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada  Odobești, Nr. 60, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII la S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”, cod SMIS 113810, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin servicii care nu au fost prestate anterior în cadrul acesteia, respectiv editarea de cataloage cărți poștale, felicitări și produse similar tipărite; picturi, desene si fotografii tipărite; decalcomanii si calendare tipărite; tipărirea timbrelor poștale, timbrelor fiscale sau similare; Imprimate publicitare, cataloage comerciale și produse similar tipărite; alte materiale accesibile prin internet, cum ar fi felicitări, calendare, reproduceri ale operelor de artă; servicii de licență pentru dreptul de a reproduce, distribui sau de a include opera originală, cum ar fi reproducerea si retipărirea lucrărilor de artă originale; servicii de licență pentru alte materiale imprimate protejate de legea drepturilor de autor, cum ar fi calendare, felicitări, fotografii etc., acest lucru fiind posibil prin achiziția de TEHNICĂ DE LUCRU PERFORMANTĂ.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou și modern, achiziționând noi echipamente performante și modernizarea spațiului de desfășurare a activităților.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-a modernizat si dotat spațiul în care se va desfășura activitatea și s-au achiziționat următoarele echipamente: – televizor – 2 buc.; server – 1 buc.; imprimantă color – 1 buc.; plotter – 1 buc.; copiator alb negru – 2 buc.; calculator – 5 buc.; laptop – 4 buc.; set fotografic- 2 buc.; mașină de imprimat folio – 1 buc.; proiector – 1 buc.; mașină spiralat – 1 buc.; licență – 2 pachete; imprimantă flatbed – 1 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.099.271,26 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 739.005,89 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a două persoane din care una din categoria celor defavorizate și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou creați, pe o perioadă de cel puțin 3 ani,  creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: DRAGOMIR LILIANA MIHAELA

Funcţie: Administrator

Telefon: 0237/107.543 ,  e-mail: office@s-g-s.ro