Prioritatea 1

Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

20.02.2024 – 20.05.2024

Intensitatea finanțării

max
90%

Bugetul proiectului

27.607.117,00€

Valoarea finanțării

min. 25.000€max. 200.000€

Solicitanți eligibili

 • Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up)
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 (un salariat), în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare SAU Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • A desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) (nu se aplică microîntreprinderilor înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau anul anterior depunerii)

Cheltuieli eligibile

 • Construire/extindere/modernizare spațiu de producție/prestare servicii + utilități
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier
 • Achiziționarea de echipamente în scopul obținerii economiei de energie (ex: sisteme fotovoltaice)
 • Achiziția de brevete, licențe, alte drepturi de proprietate intelectuală
 • Activități de instruire a angajaților
 • Activități de consultanță

Perioada de implementare

 • Perioada de implementare după semnarea contractului de finanțare nu poate să depășească 24 de luni, pentru proiectele fără lucrări de construcții, și 36 de luni, pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții.
 • Perioada inițială de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă, fără însă a depășii perioada maximă de 24 și, respectiv, 36 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Coduri CAEN

 • 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
 • 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor
 • 1320 Producția de țesături
 • 1330 Finisarea materialelor textile
 • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
 • 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 1393 Fabricarea de covoare și mochete
 • 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
 • 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
 • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 • 1420 Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
 • 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte.
 • 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
 • 1520 Fabricarea încălțămintei
 • 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
 • 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • Excepție
 • 1629.21 Plută naturală prelucrată primar; deșeuri de plută
 • 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
 • 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pre-tipărire
 • 1814 Legătorile și servicii conexe
 • 1820 Reproducerea înregistrărilor
 • 2011 Fabricarea gazelor industriale
 • 2012 Fabricarea coloranților si a pigmenților
 • 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
 • Excepție:
 • 2013.1 Uraniu îmbogățit și plutoniu; uraniu sărăcit și thoriu; alte elemente
 • radioactive
 • 2013.61 Izotopi n.c.a. și compuși izotopici (inclusiv apă grea)
 • 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
 • Excepție
 • 2014.1 Hidrocarburi și derivatele lor
 • 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
 • 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 • 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
 • 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
 • 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
 • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 • 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2052 Fabricarea cleiurilor
 • 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
 • 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
 • 2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 • 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
 • 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
 • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilurilor din material plastic
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311 Fabricarea sticlei plate
 • 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 Fabricarea de produse refractare
 • 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
 • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351 Fabricarea cimentului
 • 2352 Fabricarea varului și ipsosului
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 2364 Fabricarea mortarului
 • 2365 Fabricarea produselor din azbociment
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 • 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 • 2391 Fabricarea de produse abrazive
 • 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a
 • 2434 Trefilarea firelor la rece
 • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
 • 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală
 • 2529 Producția de rezervoare, cisterne şi containere metalice
 • 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală)
 • 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
 • 2562 Operațiuni de mecanică general
 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 Fabricarea uneltelor
 • 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
 • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a
 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 • 2652 Producția de ceasuri
 • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
 • 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
 • 2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
 • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității
 • 2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
 • 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
 • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
 • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 • 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
 • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
 • 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulate
 • 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 • 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
 • 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
 • 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 • 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 • 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului.
 • 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
 • 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
 • 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 • 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 • 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
 • 3091 Fabricarea de motociclete
 • 3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 Fabricarea de saltele și somiere
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 • 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 Repararea mașinilor
 • 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 Repararea echipamentelor electrice
 • 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
 • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 • 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 • 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 • 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 • 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
 • 4213 Construcția de poduri și tuneluri
 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 • 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
 • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 • 4321 Lucrări de instalații electrice
 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 • 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 • 4331 Lucrări de ipsoserie
 • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 • 4339 Alte lucrări de finisare
 • 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 • 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 • 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5811 Activități de editare a cărților
 • 5812 Activități de editare de ghiduri, compedii, liste de adrese și similare
 • 5813 Activități de editare a ziarelor
 • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5819 Alte activități de editare
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 5911 Activități producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
 • 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client)
 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web
 • 6391 Activități ale agențiilor de știri
 • 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
 • 7111 Activități de arhitectură
 • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120 Activități de testare și analize tehnice
 • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312 Servicii de reprezentare media
 • 7410 Activități de design specializat
 • 7420 Activități fotografice
 • 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
 • 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 • 8610 Activități de asistență spitalicească
 • 8621 Activități de asistență medicală general
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 Activități de asistență stomatologică
 • 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 • 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 • 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
 • 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
 • 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
 • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
 • 9003 Activități de creație artistică
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 Activitățile ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 Activități ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • 9311 Activități ale bazelor sportive
 • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a
 • 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
 • 9521 Reparații de articole personale și de uz gospodăresc
 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
 • 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
 • 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a
 • 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
 • 9604 Activități de întreținere corporală