Prioritatea 1

Creșterea competitivității microîntreprinderilor

29.05.2024 – 28.06.2024

Intensitatea finanțării

max
90%

Bugetul proiectului

43.362.593,00€

Valoarea finanțării

min. 20.000€max. 200.000€

Solicitanți eligibili

 • Societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, sau societăți cooperative constituite în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, sau asociaţii şi fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 înregistrate în scop fiscal cel puțin la momentul primei plăți, dar nu mai târziu de ultima plată a ajutorului de minimis.
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor
 • Solicitantul are sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării
 • Solicitantul nu a beneficiat pe o perioadă de 3 ani de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare

Cheltuieli eligibile

 • Construirea/modernizarea și extinderea de infrastructuri, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată
 • Dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusivă a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare
 • Activități specifice internaționalizării
 • Activități din domeniul economiei circulare

Perioada de implementare

 • Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile este de maxim 36 luni pentru proiectele care includ lucrări și 24 luni pentru proiectele care includ doar dotări, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.
 • Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Coduri CAEN

 • 1052 Fabricarea înghețatei
 • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
 • 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
 • 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
 • 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
 • 1320 Producția de țesături
 • 1330 Finisarea materialelor textile
 • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
 • 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 1393 Fabricarea de covoare și mochete
 • 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
 • 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
 • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 • 1420 Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
 • 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511 Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
 • 1520 Fabricarea încălțămintei
 • 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 1711 Fabricarea celulozei
 • 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
 • 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
 • 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 Fabricarea tapetului
 • 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activități de tiparire n.c.a.
 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 Legătorie și servicii conexe
 • 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 • 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
 • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 • 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2052 Fabricarea cleiurilor
 • 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
 • 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
 • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311 Fabricarea sticlei plate
 • 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 Fabricarea de produse refractare
 • 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
 • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
 • 2571 Fabricarea produselor de tăiat
 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 Fabricarea uneltelor
 • 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
 • 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
 • 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
 • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 • 2652 Producția de ceasuri
 • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
 • 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
 • 2680 Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
 • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
 • 2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
 • 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
 • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
 • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 • 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
 • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
 • 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 • 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
 • 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 • 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
 • 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 • 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
 • 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
 • 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
 • 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 • 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 • 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 • 3011 Construcția de nave si structuri plutitoare
 • 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
 • 3020 Fabricarea materialului rulant
 • 3091 Fabricarea de motociclete
 • 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
 • 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 Fabricarea de saltele și somiere
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
 • 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
 • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 • 3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
 • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 • 3821 Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase
 • 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5811 Activitati de editare a cartilor
 • 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
 • 5813 Activitati de editare a ziarelor
 • 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
 • 5819 Alte activitati de editare
 • 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activitati de editare a altor produse software
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 • 7111 Activități de arhitectură
 • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120 Activități de testari si analize tehnice
 • 7500 Activitati veterinare
 • 8130 Activități de întreținere peisagistică
 • 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
 • 8621 Activități de asistență medicală generală
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 Activități de asistență stomatologică
 • 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 9311 Activități ale bazelor sportive
 • 9312 Activități ale cluburilor sportive