Prioritatea 1

Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii în regiunea Sud Muntenia

30.04.2024 – 31.07.2024

Intensitatea finanțării

max
75%

Bugetul proiectului

144.000.000,00€

Valoarea finanțării

min. 300.000€max. 3.000.000€

Solicitanți eligibili

 • Să fie societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, cel târziu până la prima plată, în baza Legii societăților nr. 31/1990
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii
 • A desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și anul fiscal anterior, a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia

Cheltuieli eligibile

 • Lucrări de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare servicii, inclusiv utilități
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier
 • Achiziționarea de echipamente în scopul obținerii economiei de energie (ex: sisteme fotovoltaice)
 • Achiziția de brevete, licențe, alte drepturi de proprietate intelectuală, achiziția de servicii IT relevante și necesare
 • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/serviciilor
 • Activități de internaționalizare
 • Activități de consultanță

Perioada de implementare

 • Perioada de implementare a proiectului reprezintă perioadă în care se realizează activitățile proiectului cuprinsă între data începerii implementării și data finalizării activităților proiectului, conform graficului de activități aprobat, fără ca data de finalizare să depășească 30 septembrie 2029

Coduri CAEN

 • 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
 • 1320 Producţia de ţesături
 • 1330 Finisarea materialelor textile
 • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
 • 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 1393 Fabricarea de covoare şi mochete
 • 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
 • 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
 • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • 1420 Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
 • 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
 • 1520 Fabricarea încălţămintei
 • 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
 • 1711 Fabricarea celulozei
 • 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
 • 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
 • 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 Fabricarea tapetului
 • 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
 • 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
 • 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
 • 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 • 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
 • 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
 • 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
 • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
 • 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2052 Fabricarea cleiurilor
 • 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
 • 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
 • 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
 • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311 Fabricarea sticlei plate
 • 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 Fabricarea de produse refractare
 • 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
 • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351 Fabricarea cimentului
 • 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 2364 Fabricarea mortarului
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2391 Fabricarea de produse abrazive
 • 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 • 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
 • 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
 • 2431 Tragere la rece a barelor
 • 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
 • 2433 Producţia de profile obţinute la rece
 • 2434 Trefilarea firelor la rece
 • 2441 Producţia metalelor preţioase
 • 2442 Metalurgia aluminiului
 • 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
 • 2444 Metalurgia cuprului
 • 2445 Producţia altor metale neferoase
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452 Turnarea oţelului
 • 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
 • 2454 Turnarea altor metale neferoase
 • 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
 • 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
 • 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
 • 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 • 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
 • 2562 Operaţiuni de mecanică generală
 • 2571 Fabricarea produselor de tăiat
 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 Fabricarea uneltelor
 • 2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
 • 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
 • 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
 • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
 • 2652 Productia de ceasuri
 • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
 • 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
 • 2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
 • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
 • 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
 • 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
 • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
 • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
 • 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
 • 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a
 • 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
 • 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
 • 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
 • 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 • 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
 • 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
 • 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
 • 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
 • 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
 • 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
 • 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
 • 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • 3020 Fabricarea materialului rulant
 • 3091 Fabricarea de motociclete
 • 3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
 • 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
 • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
 • 3291 Fabricarea măturilor și periilor
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 Repararea maşinilor
 • 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 Repararea echipamentelor electrice
 • 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • 3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
 • 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 • 3319 Repararea altor echipamente
 • 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 Construcţii hidrotehnice
 • 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
 • 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 Lucrări de ipsoserie
 • 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 Alte lucrări de finisare
 • 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5811 Activităţi de editare a cărţilor
 • 5813 Activităţi de editare a ziarelor
 • 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
 • 6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 7111 Activităţi de arhitectură
 • 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
 • 8610 Activități de asistență spitalicească
 • 8621 Activități de asistență medicală generală
 • 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
 • 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 9311 Activităţi ale bazelor sportive
 • 9312 Activităţi ale cluburilor sportive
 • 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.