Digitalizare IMM

VALOAREA FINANTARII
Finanțarea nerambursabilă 90%

SUMA MINIMA CARE SE POATE SOLICITA

15000
euro

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

SUMA MAXIMA CARE SE POATE SOLICITA

15000
euro

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei),

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

Tipuri de cheltuieli eligibile pentru acest apel de proiecte:
 1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Tipuri de cheltuieli neeligibile pentru acest apel de proiecte:

– taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
– taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
– taxa de timbru verde;
cheltuieli de mentenanță a investiției;
– cheltuieli cu concedii medicale;
– dobânzi debitoare;
– achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
– amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
– costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
– sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
– costuri de amortizare;
– contribuțiile în natură;
– cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
– dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
– cheltuielile pentru locuințe;
– provizioane;
– cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
– fondul de rulment;
– cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).

Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Vrei sa impartasesti informatia cu prietenii? Distribuie acum pe Facebook, Whatsapp, Email sau Linkedin!

  [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]