Verificare automata a sanselor de castigare proiect pe Start Up Nation

Societatea comerciala este infiintata (conform datei de pe Certificatul Unic de Înregistrare) în ultimii trei ani ? Daca nu este încă infiintata bifati Da
Asociatul sau unul dintre asociaţii societăţii beneficiare a/au mai avut calitatea de asociat într-o alta firma pana la data depunerii acestui proiecte ?
In cazul în care proiectul va fi aprobat veţi crea minim 3 locuri de munca ?
Va angajaţi să prezentaţi, pana la data finalizarii proiectului (un an), un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul va folosi pentru lansarea afacerii un brevet de invenţie (deţinut de unul dintre asociaţi, achiziţionat sau pentru care a obtinut drept de folosinţă) înregistrat la OSIM sau la altă instituţie recunoscută pentru înregistrarea şi protejarea inventiilor. Referitor la utilizarea unui brevet de invenţie, va putem ajuta dacă nu puteţi utiliza unul direct.
Din preanaliza realizata de Dvs rezultă că:
Capitalul social al societăţii beneficiare este de (sau il veti majora imediat, înainte de depunerea proiectului la):
Va puteţi angaja sa achizitionati un site Web de prezentare a firmei/afacerii (şi găzduirea pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului)? Va putem ajuta dacă aveţi dubii.
Va puteţi angaja sa achizitionati o aplicaţie software de contabilitate. Va putem ajuta daca aveti dubii.
Va puteţi angaja sa achizitionati o aplicaţie de transmitere on-line a comenzilor de către clienţi (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc,). Va putem ajuta dacă aveţi dubii.
Va puteţi angaja sa achizitionati o aplicaţie de facturare electronică? Va putem ajuta dacă aveţi dubii.
Echipamentele tehnologice dorite încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile? Va putem ajuta dacă aveţi dubii.
Unde doriti sa implementati proiectul? Nu unde aveţi sediul social ci locul unde veţi realiza investiţia.
Ce cod CAEN vizati?
Denumire Firma
Adresa de email, pentru a putea discuta
Numar de telefon sub forma 07xxxx